Wysłuchanie publiczne na temat reindustrializacji Europy Południowej cz.I reindustrializacja EuropySprawozdawca Butikofer: Potrzebne są strategie, które pomogą wzmocnić przemysł we wszystkich regionach Europy. Potrzebne jest zwiększenie roli przemysłu, aby Europa wróciła na właściwe tory rozwoju ekonomicznego. Potrzebne są dobre pomysły dla południa Europy.

A. Mateus: (były Sekretarz Stanu ds. Przemysłu, Minister Gospodarki Portugalii) W uprzemysłowionym świecie wszyscy mówią o reindustrializacji. Dokonują się transformacje. Zmienia się dynamika różnych gospodarek. W latach 2000-2012 w krajach starej Unii stracono 14 mln. miejsc pracy. Powstało za to 6 mln. miejsc pracy w technologii i komunikacji. Destrukcyjne efekty kryzysu na południu stworzyły sytuację w których firmy, które były mało konkurencyjne straciły bardzo dużo. Największe gospodarki Europy – np. Francja straciła ponad 10% w sektorze produkcji. Zyskują natomiast usługi okołobiznesowe. Trzeba wzmocnić PKB i spowodować zwiększenie ilości miejsc pracy. Trzeba skupić się na różnych sektorach gospodarki, nie tylko na przemyśle. Trzeba zaproponować nowy instrument dla krajów, regionów. Trzeba pomóc gospodarkom wschodzącym. Trzeba wspierać kreatywność, wiedzę. To przyniesie korzyści w przyszłości. Trzeba tworzyć wartość dodaną, trzeba wspierać rozwój i zastanowić się jak to trzeba zrobić, a nie gdzie. Nie trzeba przy tym inwestować więcej pieniędzy, trzeba je inwestować lepiej. Trzeba zintegrować reindustrializację z polityką regionalną.

M. Carvallo: W badania i rozwój nie są inwestowane wystarczające środki. Ale w Portugalii zainwestowano duże środki w te dziedziny i wcale nie zmieniło to gospodarki w znaczący sposób. Ważne jest istnienie świetnych uniwersytetów.

A. Mateus: Trzeba być bardzo precyzyjnym przy rozróżnianiu badań i innowacji. Badania są w ośrodkach badawczych, a innowacje są na ryku. Badania muszą wyjść do rynku, do firm. Nauka jest uniwersalna, globalna, podejście jest jednak lokalne. Lokalne uczelnie, nawet bardzo dobre, powinny być drogą do globalnej wiedzy. Nie można skupiać się tylko na tym co dzieje się lokalnie.

V. Makios: (Dyrektor Generalny Corallia Clusters Initiative) Szalenie ważne są innowacje. To pomoże zmienić świat. Trzeba zaangażować ludzi młodych, dać im wizję. Ważna jest współpraca i kreatywność. To musi być w Europie promowane. Przemysł, badania i innowacje muszą ze sobą ściśle współpracować. Potrzebna jest doskonałość i szkolenia. Trzeba zmaksymalizować potencjał rozwoju i innowacji. Trzeba zadbać o utalentowanych ludzi.

R. Ortega-Argiles: (Uniwersytet Groningen) Strategia inteligentnej specjalizacji musi być dopasowana do lokalnego kontekstu. Trzeba wziąć pod uwagę polityki, które w danym regionie już zostały wdrożone. Ważna jest technologia. Są wyzwania z którymi trzeba się zmierzyć. Jest problem bezrobocia, który trzeba rozwiązać. Trzeba zadbać o przedsiębiorczość. Trzeba zwiększyć mobilność pracowników i badaczy. Trzeba promować przedsiębiorczość już na etapie szkół podstawowych i średnich. Są wyzwania związane z wdrożeniem strategii inteligentnej specjalizacji. Trzeba się z nimi zmierzyć. To przede wszystkim niskie finansowanie, zarówno ze strony prywatnej jak i publicznej.

R. Butikofer: Europejczycy powinni korzystać z doświadczeń naukowców i badaczy przyjeżdzających do Europy z innych krajów. Jakie są z tym doświadczenia?

P. del Castillo: Trzeba przeanalizować sytuacje, czego potrzebuje przemysł. Czasem potrzebuje on czynnika ludzkiego, czasem infrastruktury. Co jest najpotrzebniejsze w tej chwili na południu Europy?