Wysłuchanie publiczne na temat reindustrializacji Europy Południowej cz.III reindustrializacja EuropyG. B. Wolff: (Dyrektor Bruegel Think Tank) W ostatnich latach zmieniła się struktura produkcji w różnych krajach. Kluczem jest dostęp do finansowania. Wiele wskaźników jak rynek pracy, sektor detaliczny wskazują, że południe Europy radzi sobie dużo gorzej niż północ. Stopy procentowe w UE nie są wszędzie takie same. To wpływa na warunki finansowania. Cierpi na tym branża przemysłowa i reindustrializacja. System bankowości jest ciągle w tarapatach. Coraz więcej jest kredytów opatrzonych dużym ryzykiem niespłacenia. Kolejną kwestią jest pewność rynku, która wpływa na szanse otrzymania przez firmę kredytu. W Niemczech niemal 100% firm może otrzymać kredyt, jeżeli o niego wystąpi, w Grecji ten współczynnik wynosi 25%. Pomóc tu może EBC. Prezes tego banku uważa, że jest to trudne z technicznego punktu widzenia, jednak jest to kluczowa kwestia wymagająca natychmiastowego rozwiązania.

R. Butikofer: Potrzebne jest zatrzymanie Bazylei 3, aby utrzymać finansowanie dla MŚP. Co Unia może zrobić, żeby promować taką politykę? Czy w Europie powinien być wspólny rynek kapitału ryzyka?

P. Toia: Co jeszcze może zrobić EBC, aby pomóc w finansowaniu? Dlaczego EBC jednym krajom daje pożyczki na niższym oprocentowaniu, a innym na wyższym. Od kogo to zależy.

D. Kraus: Potrzebne są odpowiednie zasady. Nie można tego pozostawiać państwom członkowskim. Trzeba stworzyć dobry rynek obligacji. Trzeba się zastanowić, czy wspólny kapitał wysokiego ryzyka da się pogodzić z szalenie dużą i zróżnicowaną gospodarką.

G. B. Wolff: Bazylea 3 jest bardzo szczegółowym problemem. System bankowy ma duże trudności ze wzglądu na to, że jest w nim bardzo mało kapitału. Potrzebny jest stabilny system bankowy, aby nie zwiększać ryzyka. Trzeba zwiększyć kapitalizację banków. Jest to absolutnie najważniejsze. Dlatego rozwodnienie Bazylei nie jest dobrym rozwiązaniem. Można to trochę opóźnić, ale trzeba mieć świadomość, że jest to bardzo ważne.