Wysłuchanie publiczne na temat reindustrializacji Europy Południowej cz.II reindustrializacja EuropyK. Johabsson: Trzeba połączyć poziom reidustrializacji regionalnej z poziomem Europejskim i z poziomem światowym. Trzeba się zastanowić jakie przesłanie powinno dotrzeć do krajów członkowskich, aby otworzyć się na świat. Na razie często jest tak, że różne rozwiązania regionalne chcą się zamykać, chronić przez światem.

V. Prodi: Jakie błędy zostały popełnione w przeszłości, które teraz powodują takie problemy? Trzeba pamiętać o potencjale, trzeba go wykorzystywać. Brak jest innowacyjnej polityki przemysłowej. Firmy są oceniane na podstawie jej dochodów. To nie może być jedyne kryterium.

V. Makios: Ważne by emigranci który mieszkają poza Europą wracali i tworzyli firmy w Europie. Przemysł musi wyjść naprzeciw uczelniom. Tak jak stało się to w Dolinie Krzemowej.

R. Ortega-Argiles: Potrzebne jest odpowiednie środowisko dla firm wielonarodowych. Potrzebne jest wspieranie świadomości na szczeblu lokalnym. To pomoże nawiązać współpracę. Trzeba też przeanalizować, w czym dany podmiot jest się najlepszy.

G. Bratta: (Prezes „La nuova Energia”) Firmy w sektorze energii odnawialnej w regionie Puli we Włoszech zajmują się zieloną energią, fotowoltaiką, energią z wiatru, oświetleniem LED itp. Innowacja i ochrona środowiska są kluczowe dla istnienia tych przedsiębiorstw w zagłębiu Puli. Dotychczas 75% energii Włoskiej brała się z energii kopalnej. W 2020 liczba ta ma spaść do 62%. W latach 2004-2011 sekt