Reindustrializacja Europy na rzecz wsparcia konkurencyjności i zrównoważoności cz.VII reindustrializacja EuropyPrzedstawiciel Komisji Europejskiej: Przemysł europejski był przez jakiś czas zostawiony samemu sobie, co nie przyniosło oczekiwanych skutków, dlatego też proces jego reindustrializacji wydaje się rzeczą niezbędną. Należy wspomnieć o 3 jej głównych elementach: spójność działań politycznych jako element wzmocnienia, koszty energii w aspekcie utrzymania konkurencyjności oraz konieczność postawienia na zasobooszczędne i innowacyjne rozwiązania. Warto przeanalizować wpływ kryzysu na rynek wewnętrzny, co pozwoli na opracowanie odpowiedniej metody poprawy sytuacji i ponownego wejścia na ścieżkę koniunktury gospodarczej.

Sprawozdawca R. Butikofer: Trzeba promować działania o przekrojowym charakterze, które mogą się udać, gdy cała Wspólnota postawi na współpracę, tworząc wspólne zasady. Świat nie będzie czekać, aż Europa pozbędzie się swoich kłopotów. Konkurencja cały czas modernizuje swój przemysł: Chiny, Korea, Japonia, USA, inwestują potężne pieniądze w surowce i energię. Doświadczenia konkurentów UE, to wielkie pole do nauki, którego nie można lekceważyć. Cel który zapisała KE jest ważny i pozytywny. Zwiększenie udziału przemysłu w PKB do 20%, to co prawda wielkie wyzwanie, ale jednak możliwe do osiągnięcia. Absolutnie nie można zgodzić się z postulatami zmniejszania konkurencyjności Europy. Wielka krytyka europejskiego przemysłu nie jest do końca uzasadniona, bowiem w zestawieniach ekonomicznych corocznie pojawia się w czołówce wiele krajów członkowskich. Ich pozycja i osiągnięcia może posłużyć do stworzenia świetnej platformy na rzecz wspólnego działania i korzystania z doświadczeń dla dobra ogółu.