Reindustrializacja Europy na rzecz wsparcia konkurencyjności i zrównoważoności cz. VIII reindustrializacja EuropySprawozdawca R. Butikofer: Trzeba się skupić na innowacyjności. Trzeba brać pod uwagę kwestie takie jak kształcenie. Można to powiązać z Horyzontem 2020. Potrzebne są ramy produktywnej konkurencyjności. Są tematy kontrowersyjne, jak np. energia. Ważne by stworzyć konkretne ramy polityczne. To ogromna szansa dla polityki przemysłowej.

F. Ross: Polityka przemysłowa jest ważna w polityce gospodarczej. Potrzebny jest wzrost i to dossier jest bardzo ważne. Ważne są inwestycje, badania naukowe, wzrost konkurencyjności firm europejskich. Widać stagnacje na rynku motoryzacyjnym i trzeba coś z tym zrobić.

V. Prodi: Przemysł Europejski ma role do odegrania i nie można go zostawić samemu sobie. Ważne są inwestycje w innowacje, dostęp do kredytów. Są wielkie różnice między Europą Północna i Południową jeżeli chodzi o koszty kredytów. Trzeba promować wzrost i dynamikę MŚP, naukę i badania.

K. Johansson: Trzeba inwestować w sektor przemysłowy. Trzeba wykorzystać przewagę, jaką UE ma w tworzeniu towarów i usług przyjaznych środowisku. Trzeba wykorzystywać dostępne w Europie surowce naturalne. Trzeba przeprowadzić reformy strukturalne. Szalenie ważna jest edukacja. Brakuje wykształconych pracowników. Trzeba pamiętać o energii i jej cenach.

N. Tzavela: Reindustrializacja Europy jest kluczowa. Potrzebne jest wsparcie dla przemysłu. To ważne dla wielu krajów członkowskich.

S. Ticau: Reindustrializacja jest jedynym sposobem na zwiększenie miejsc pracy i na wzrost. Jest to koniecznie ważne jeżeli chce się spowodować konkurencyjność na dłuższą metę.

W. Langen: Przemysł jest kręgosłupem Europy. Trzeba zapisać w sprawozdaniu to co będzie możliwe do wprowadzenia. Polityka musi być spójna. Nie można z jednej strony wspierać rozwoju przemysłu jednocześnie zmniejszając budżet na badania i innowacje.