Reindustrializacja Europy na rzecz wsparcia konkurencyjności i zrównoważoności cz.IV reindustrializacja EuropyK. Johansson: Komunikat KE to dobra propozycja dla Europy stojącej w obliczu wielu gospodarczych wyzwań. Trzeba postawić na współpracę, większą przejrzystość, otwartość i konsolidację, ponieważ na skuteczne rozwiązania oczekuje 500 mln unijnych obywateli, których potencjału intelektualnego nie można zmarnować. Niezbędne są inwestycje w unowocześnianie istniejącej infrastruktury i promocja sektora małych i średnich przedsiębiorstw, który najszybciej będzie w stanie wygenerować wzrost. Strategie krajowe muszą być kompatybilne z tymi na poziomie regionalnym i lokalnym.

K. Szymański: Zwrot Europy w stronę reindustrializacji związany jest z ryzykiem zawężenia działalności przemysłowej. Najpoważniejsze problemy to wysokie koszty pracy, ceny energii oraz zbyt rozbudowane regulacje i ograniczenia spowodowane nieefektywnym prawodawstwem. Potrzebna jest odnowa bazy przemysłowej, która będzie motorem napędzającym wpływy do kas państw. Z drugiej strony jest to wstępny warunek powodzenia całego planu. Nie da się ukryć, że potrzebne są do tego potężne środki a dopiero odbudowa finansów publicznych pozwoli na duże inwestycje. Ważne, by odpowiedzieć na pytanie, jak produkować tanią energię i jak unikać takiego sposobu kształtowania polityki gospodarczej , by ceny energii nie były zbyt wysokie. Trudne do zrozumienia jest promowanie silnej opcji na rzecz południa Europy. Wydaje się, że nie mniej istotnym problemem jest zmniejszanie różnic infrastrukturalnych pomiędzy Europą Środkową a Wschodnią.

B. Lange: Sprawozdanie wytyka sporo błędów i koncentruje się tylko na głównych obszarach Europy. Nie ma sensu próbować opracowywać czegoś, co będzie sprawdzało się wszędzie i dla wszystkich. Jednym z podstawowych unijnych celów przemysłowych powinno być ukierunkowanie na innowacyjność. Przemysł europejski osłabł, gdyż cierpi na brak nowych pomysłów i rozwiązań. Jednakże w poszczególnych krajach UE sytuacja jest diametralnie różna i to w tej chwili jest największym problemem do pilnego rozwiązania. Koniecznie należ skupić się również na zwalczaniu dumpingu oraz przyjęcia stabilnych ram prawnych w zakresie wydajności energetycznej i OZE.

J. Henin: Gdy patrzy się na historię reindustrializacji Europy, to niestety nie widać tam żadnej nadziei. Choć szczególnie lata 90-te obfitowały, w wiele białych ksiąg, postanowień i dokumentów, to przemysł na terenie Wspólnoty nieustannie się kurczy.

Reindustrializacja Europy

Reindustrializacja Europy

Przyczyną niepowodzenia jest rodzaj liberalnego konsensusu i ślepa wiara w niewidzialną rękę rynku, który samoistnie miał sobie poradzić ze wszystkimi problemami. Myślenie o gospodarce to tak naprawdę dbanie o interes obywateli. Europejski przemysł stoi dziś nad przepaścią i dlatego też nie można bać się tak niepopularnych rozwiązań jak: nacjonalizacja, planowanie oraz większe uprawnienia pracowników we współzarządzaniu.