Reindustrializacja Europy na rzecz wsparcia konkurencyjności i zrównoważoności cz.V reindustrializacja EuropyR. Jordan: Warto podkreślić, iż sprawozdanie koncentruje się na polityce przemysłowej, promując przy okazji ideę poprawy konkurencyjności i innowacyjności. Ważne jest skupienie się na skutecznych technologiach, ale przy ich wprowadzaniu należy zachować pewną dozę zdrowego realizmu, szczególnie w korelacji kosztów takich inwestycji w stosunku do skali wzrostu zatrudnienia. Polityki przemysłowe powinny być w pierwszym rzędzie nastawione na wynik. Bardzo często giną one jednak w gąszczu przepisów administracyjnych, co jest prostą drogą do szybkiej utraty konkurencyjności na rzecz innych. Właściwie rozumiana strategia gospodarcza powinna zostać skoncentrowana na sprawnym handlu i ochronie praw własności przemysłowej.

H. Reul: Europejski przemysł powinien zostać odkryty poprzez równomierne rozłożenie akcentów pomiędzy innowacyjnością a rozwojem. Należy krytycznie spojrzeć na unijną politykę przemysłową, która wskutek nadmiernego przeregulowania doprowadziła do jego stagnacji. Konieczne zatem jest odejście od ram biurokratycznych i uwierzenie w potencjał obywateli, zamiast w literę prawa. Eurokraci lubią stosować słowa wytrychy, gdyż wydaje im się, że będzie to remedium na wszelkie problemy. Klasycznym przykładem jest tu zielony wzrost gospodarczy. Owszem, pojęcie to broni się w wielu swoich aspektach, jednak nie zawsze jest alternatywą do każdorazowego zastosowania.

A. Gierek: Przemysł to produkcja materialna, w której trzeba pamiętać o kosztach energii, surowców oraz organizacji pracy. Konkurencyjność Europy rozpatrywana w sposób globalny, pozostaje w chwili obecnej w porównaniu z innymi światowymi gospodarkami na żałośnie niskim poziomie. Zatem co można zrobić, by odwrócić tą negatywną tendencję? Na pewno warto przemyśleć sprawę obniżenia podatków, uszczelnienia polityki celnej oraz stopniowego wprowadzania reindustrializacji przemysłu na szczeblu regionalnym.