Reindustrializacja Europy na rzecz wsparcia konkurencyjności i zrównoważoności cz.II reindustrializacja EuropyC.Schlyter: Bardzo dziwne sprawozdanie. Każdy produkt, który chcemy wprowadzić na rynek musi być jak najbardziej energooszczędny. Relatywne koszty energii w Chinach czy Indiach są niższe niż w Europie. Sprawozdanie koncentruje się na niewłaściwym elemencie. Możliwości dla środowiska i oszczędności powinny być głównym punktem tego sprawozdania.

J.Hibner: Zastanawiając się nad  reindustralizacją w Europie, trzeba przede wszystkim postawić sobie pytanie, jakich potrzebujemy priorytetów dla tego rozwoju. Innowacje oraz rozwój technologii są bardzo ważnym elementem. Nie można wybiórczo stawiać na hasło zielona gospodarka. Zieloną gospodarkę trzeba rozwijać, ale nie może być jedynym elementem, który mówi o rozwoju Europy. Trzeba bardzo rozważnie gospodarować zasobami, aczkolwiek rozważnie to nie znaczy w ogóle z nich nie korzystać. Powinno się rozwijać nowe technologie oraz innowacje na bazie naszych zasobów. W Chinach czy Indiach korzysta się z zasobów, którymi te regiony dysponują. Należy rozwijać kapitał ludzki. Młodych ludzi nie zatrzyma się w Europie hasłami, należy stworzyć im warunki do życia i pracy w Europie. Potrzeba większej stabilności prawnej, przepisy nie mogą się co chwile zmieniać ponieważ przestaniemy być wiarygodni dla inwestorów.

Komisja: Należy koncentrować się na 4 filarach: dostęp do finansowania, umiejętności długoterminowe, rynek międzynarodowy i wewnętrzny oraz innowacje. Innowacje są główną linią komunikacji nie tylko jeśli chodzi o badania i rozwój ale również zastosowanie oraz wykorzystywanie tych innowacji w badaniach. Musimy skupić się na zazielenianiu przemysłu. Należy skoncentrować się na warunkach ramowych, nie tylko na „uekologicznieniu” , ale także na skuteczności i efektywności.